ปฏิทินฤกษ์งาม ยามมงคล     ฤกษ์ออกรถใหม่ , ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ,  ฤกษ์วันแต่งงาน , ฤกษ์เปิดกิจการ

ความหมายของฤกษ์ทั้ง 9

              ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บน และ ฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บน เป็น ชัยมงคล เบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของ พระจันทร์ และ ดาวพระเคราะห์ ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดย จันทร์ พระจันทร์ ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศ แก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์ โคจรให้คุณเช่น จันทร์ครุสุริยา ทาง โหราศาสตร์ ได้ กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ ได้แก่ 

 ทลิทโทฤกษ์   มหัทธโณฤกษ์   โจโรฤกษ์   ภูมิปาโลฤกษ์   เทศาตรีฤกษ์   เทวีฤกษ์   เพชฌฆาตฤกษ์   ราชาฤกษ์   สมโณฤกษ์

ฤกษ์ มงคล และช่วงเวลาที่ดี ในแต่ละวัน คลิ๊ก เพื่อดู ฤกษ์ แบบละเอียด

มกราคม | กุมภาพันธ์  |  มีนาคม  เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายนกรกฎาคม  |  สิงหาคม  |  กันยายน  |  ตุลาคม  | พฤศจิกายน | ธันวาคม

 

การดูว่าวันนั้นๆเหมาะแก่การประกอบพิธีการมงคลต่างๆ

     รวมถึงเหมาะแก่การประกอบ หรือไม่นั้น สามารถดูได้จาก ฤกษ์บน และ ฤกษ์ล่าง หรือจะดูประกอบกัน ถ้าเป็นฤกษ์ที่ดีทั้ง 2 ส่วนก็จะถือว่าเป็นวันดีมาก เช่น เป็นทั้งวันธงชัย และ มหัทธโนฤกษ์ ในวันเดียวกันก็จะยิ่งเสริมให้กระทำการมงคลต่างๆนั้นเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบ พิธี ขึ้นไป ส่วนการที่ระบุละเอียดถึงช่วงเวลาในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายในวันนั้นๆก็จะ เป็นการดู ฤกษ์ละเอียด เป็นคาบช่วงเวลา ว่าช่วงเวลานั้นๆเป็น ฤกษ์ อะไร เพื่อจะเสริมความเป็น ศิริมงคล ให้ยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นจะเห็นว่า ในรอบ 1 ปี คนส่วนใหญ่จะได้วันฤกษ์ดีในวันเดียวกัน ซึ่งนับว่าเป็นวันที่ไม่ว่าจะประกอบกิจงานมงคลใดๆก็จะดีไปหมด บางคนก็จะได้มาเป็นวันที่และเดือน โดยไม่ต้องระบุช่วงเวลา ถือเอาเป็นเวลาหรือ ฤกษ์ที่สะดวก เพราะวันนั้นเป็นวันดีทั้งวัน

 
ดิถีมงคล 5 ประการ
 
  ดิถีมงคล 5 ประการ เพื่อใช้ในการทำงานมงคลต่าง ๆ ดังนี้

1.ดิถีอมฤตโชค  ดีสำหรับงานทั่วไป เกี่ยวกับความราบรื่นและสมรส

2.ดิถีสิทธิโชค  ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น

3.ดิถีมหาสิทธิโชค  ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะยาว

4.ดิถีชัยโชค  ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขัน หรือรบทัพจับศึก

5.ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่
 
     

กาลโยค

 

คือ กาลอันพึงมีตามกำหนดอันประกอบด้วยผล คือคราวดี คราวร้าย ที่สืบเนื่องมาตามลำดับ จาก วัน ยาม ราศี ดิถี ฤกษ์

  • ธงชัย วันที่สำเร็จในผลดี หรือความดีทั้งหลาย ชัยชนะ มิ่งขวัญของหมู่คณะ
  • อธิบดี วันที่เป็นใหญ่ เป็นวันใหญ่ที่จะเข้าทำการปกครอง ควบคุมดูแลองค์กรหรือหมู่คณะต่างๆ ประกอบด้วย โชคดี มีอำนาจในทางเจริญ ในกาลมงคล เช่น แต่งงาน
  • โลกาวินาส หมายถึง อันตราย ความสูญสิ้น ความหายนะ ความเสียหาย สูญสิ้นความเจริญ หมดสิ้นความดี ความย่อยยับ
  • อุบาทว์ หมาย ถึง สิ่งชั่วร้าย อัปมงคล เคราะห์ร้าย ความด่างพร้อย ไม่บริสุทธิ์ อุบัติเหตุ อับปรีย์จัญไร สิ่งที่ไม่เป็นมงคล สิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิด
  • วันฟู เป็นวันเหมาะแก่ วันที่ทำกิจการ การงาน การทำมาหากินและการอาชีพต่างๆ ของคนไทยในอดีต ซึ่งรวมถึงการทำการมงคลในเรื่องที่เกี่ยวด้วย
 

ความหมายของฤกษ์ทั้ง 9

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ

1. ทลิทโทฤกษ์  ทลิทโทฤกษ์ แปลว่า ผู้มักน้อย ผู้เข็ญใจ ผู้ขอ การทำการใดๆ เพื่อให้ผู้อื่นสงสารกรุณา จะทำการขอสิ่งใดก็ง่าย เช่น การขอหมั้น ขอแต่งงาน ทวงหนี้ กู้ยืม ร้องทุกข์
2. มหัทธโนฤกษ์  มหัทธโนฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท และ สารพัดงานมงคล
3. โจโรฤกษ์  โจโรฤกษ์ แปลว่า โจร นักเลง ผู้ใช้กำลัง ผู้ทำลายล้าง ผู้กล้าหาญมีอำนาจ ผู้ว่องไว เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ คนโบราณใช้ในการปล้นค่าย จู่โจมโดยฉับพลัน ข่มขวัญ บีบบังคับ ทำการปราบปราม การแข่งขันช่วงชิง การแย่งอำนาจและผลประโยชน์ งานเสี่ยงๆ ในระยะสั้นๆ การปฏิวัติ งานของบุคคลในเครื่องแบบแบใช้กำลัง
4. ภูมิปาโลฤกษ์ ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง
5. เทศาตรีฤกษ์  เทศาตรีฤกษ์ แปลว่า ข้ามท้องถิ่น หญิงแพศยา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ งานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม โรงหนัง ตลาดและศูนย์การค้า
6. เทวีฤกษ์  เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ เป็นฤกษ์ที่มุ่งให้เกิดโชคลาภ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ และ สารพัดงานมงคลทั้งปวง
7. เพชฌฆาตฤกษ์  เพชฌฆาตฤกษ์ แปลว่า ผู้ทำหน้าที่ฆ่า เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ การฟันผ่าอันตรายและอุปสรรค ต่อสู้เสี่ยงภัยต่างๆ อาสางานใหญ่ ทำกิจปราบปรามศัตรู ตัดสินคดีความ งานที่ใช้การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ประกอบพิธีไสยศาสตร์ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง สร้างสิ่งสาธารณะกุศลสงเคราะห์ เปิดโรงพยาบาล สร้างโบสถ์วิหารการเปรียญ คล้ายกับโจโรฤกษ์ แต่ฤกษ์นี้จะแรงกว่า
8. ราชาฤกษ์  ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์เฉพาะกิจการของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้นำกิจการขึ้นไปจนถึงพระราชา  เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ งานราชพิธี งานราชการงานเมือง งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่(สามัญชนควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และ งานมงคลทั้งปวง
9. สมโณฤกษ์  มโณฤกษ์ แปลว่า (สงบเรียบร้อย นักบวช นักสอนศาสนา )เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ ทำพิธีกรรมทางศาสนา และ ทางนักบวช เช่น การทำขวัญนาค การอุปสมบท หล่อพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ารับการศึกษา และ การกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นสุข สงเคราะห์ในฤกษ์นี้ได้ เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญต่ออายุ